Nós

Se consumes drogas e queres deixalas, PONTE EN CONTACTO  connosco.  O tratamento é gratuíto e voluntario.

En ACLAD temos como obxectivo prioritario concienciar á sociedade dos danos que ocasiona o consumo de drogas e prestar atención socio-sanitaria os enfermos drogodependentes e os seus familiares. A nosa meta é conseguila integración socio-laboral dos nosos usuarios e normalizala súa vida dentro da sociedade.

ACLAD é una asociación sen ánimo de lucro constituída en 1979 para facer fronte a una incipente problemática social: a atención os drogodependentes e as súas familias. Pioneiros en Galicia e España no tratamento e a atención a este colectivo. En recoñecemento a esta labor pioneira, en 1985, o Ministerio do Interior declárannos entidade de utilidade pública.

O inicio do cambio está na túa man.

As actividades realizadas pola entidade están financiadas por:

Visita o noso blog