Asistencia

PODEMOSTE AXUDAR
EN ACLAD SOMOS ESPECIALISTAS EN ASISTENCIA O DORGODEPENDENTE.

En ACLAD prestamos os servizos asistenciais incluídos no Catálogo de Programas da Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, responsable da carteira de servizos e recursos de tratamento asistencial ó drogodependente.

Deseñamos programas de  intervención individuais, integrais e adaptados as necesidades de cada persoa.

Os nosos programas de asistencia ó drogodependente son:

  • Gratuítos
  • Voluntarios
  • Confidenciais
  • Dirixidos por un equipo multidisciplinar de profesionais.

O importante é atopar solucións.

Contacta con nós.

Informarémosche das opcións asistenciais más axeitadas para cada caso.

Non prestamos servizos de urxencias médicas.

No caso de precisar atención urxente é necesario acudir ós servizos ordinarios de urxencia nos Puntos de Atención Continuada y Servicio de Urxencias de SERGAS.

Visita o noso blog