Unidade de Día (UD)

As nosas actividades están destinadas á rehabilitación e inserción social dos pacentes.

Ofrecemos tratamento diario e flexible con intervencións grupáis modulares. Pódese acudir a unha ou varias actividades ou ben realizalo programa completo. Dito programa adaptase as necesidades de cada persoa en función dos obxectivos terapéuticos previamente establecidos.

As actividades inclúen:

  • Talleres de hábitos saudables, control da ira, control da ansiedade e do estres, autoestima, tolerancia ó fracaso e á frustración, ocio saudable e tempo libre, prevención de recaídas, técnicas de búsqueda de emprego, talleres de sexo seguro, saídas culturais, deporte (natación, bádminton…)

O obxectivo é normalízalo día a día dos usuarios para que podan incorporarse á sociedade de forma plena, e atendendo a tódolos ámbitos: relacional, social e laboral.

Para inicialo proceso de tratamento na UD é preciso que sexa voluntario e que o usuario estea nunha fase de non consumo.

Unidade de día nas redes sociais.

facebook.com/unidad_de_dia_Aclad

O importante é atopar solucións.

Contacta con nós.

Informarémosche das opcións asistenciais más axeitadas para cada caso.

Non prestamos servizos de urxencias médicas.

No caso de precisar atención urxente é necesario acudir ós servizos ordinarios de urxencia nos Puntos de Atención Continuada y Servicio de Urxencias de SERGAS.

Visita o noso blog