Comunidade Terapéutica (CT)

A nosa comunidade terapéutica Julio Portela é un centro sanitario profesional adicado ó tratamento e rehabilitación de drogodependentes adultos en réxime residencial.

Contamos cun equipo multidisciplinar de profesionais formado por educadores, psicólogos, médicos, médicos psiquiatras, traballadores sociais e enfermeiros, que supervisan a diario todo o proceso de recuperación dos internos.

Na comunidade terapéutica aplícanse procesos de intervención grupais como:

Prevención de recaídas, control da ansiedade, habilidades sociais etc…

Doutra banda, desenrolamos terapias individuais, acción educativas e sanitarias e fomentamos actividades deportivas e de interese para o pacente.

Todo isto nun ambiente de autentica comunidade e convivencia onde os propios residentes encárganse dos coidados e labores diarias de mantemeno das instalación do centro.

Na actualidade dispoñemos de vinteoito prazas (vintecatro para homes e catro para mulleres).

O importante é atopar solucións.

Contacta con nós.

Informarémosche das opcións asistenciais más axeitadas para cada caso.

Non prestamos servizos de urxencias médicas.

No caso de precisar atención urxente é necesario acudir ós servizos ordinarios de urxencia nos Puntos de Atención Continuada y Servicio de Urxencias de SERGAS.

Visita o noso blog